Logo

АНКЕТА

От какъв тип информация за Европейския съюз се нуждаете?
НОВИНИ

2017-11-30 09:20:51
Въвеждащо обучение за новите училищата посланици на ЕП
На 24 ноември в Дома на Европа преподаватели от 30 учебни заведения от цялата страна взеха участие във въвеждащото обучение за училища посланици на Европейския парламент, организирано от Информационното бюро на ЕП.   Встъпителният семинар е част от Програмата...

2017-11-28 10:28:22
EК модернизира електронните плащания с висока степен на сигурност
Европейската комисия прие правила, благодарение на които електронните плащания в магазините и по интернет ще станат по-сигурни.  Потребителите ще използват иновативните услуги, предлагани от трети страни — т.нар. финансово-технологични дружества, като...

2017-11-27 10:55:45
Енергийният съюз — година на поемане на задължения
Третият доклад относно състоянието на енергийния съюз показва, че преходът на Европа към нисковъглеродно общество се превръща в реалност на територията на ЕС. Благодарение на напредъка през 2017 г., ЕС е на път да изпълни проекта за енергиен съюз, като създава...

2017-11-24 10:45:18
Укрепване на системата на ЕС за управление на бедствия
Европейската комисия обяви амбициозни нови планове, с които да се засили способността на Европа да се справя с природните бедствия. Идеята е да се създаде rescEU — резерв за реагиране в областта на гражданската защита на европейско равнище. Той ще включва...

2017-11-24 10:41:48
Европейската комисия дава оценка на състоянието на здравето в ЕС
Европейската комисия приключи първия двугодишен цикъл „Състояние на здравеопазването в ЕС“. Основните констатации от анализа: ╥         Трябва да се намери решение не само на неравномерните инвестиции в профилактиката, но и на...

2017-11-23 11:53:32
Есенен пакет на европейския семестър: EК дава насоки за устойчив и приобщаващ икономически растеж
Европейската комисия определи икономическите и социалните приоритети на ЕС за предстоящата година в рамките на европейския семестър за координация на икономическите, фискалните и социалните политики. Днешният пакет се основава на есенната икономическа прогноза на...

2017-11-22 10:45:54
Професионалното образование и обучение са в центъра на вниманието в Европа: начало на втората Европейска седмица на професионалните умения
След успеха на миналогодишната инициатива Европейската комисия организира втора Европейска седмица на професионалните умения от 20 до 24 ноември 2017 г. Целта е да се вдъхновят хората да открият, да използват и да развият своите таланти и способности чрез...

2017-11-22 10:44:07
Европейската комисия се застъпва за правата на жените в смутни времена
Последното проучване на Евробарометър, което също се публикува днес, подчертава, че в държавите от ЕС все още не е постигната равнопоставеност между половете. Комисията обяви, че ще предприеме конкретни действия за преодоляване на разликата в заплащането на мъжете и...

2017-11-22 10:38:57
Успех на преговорите между институциите на ЕС за премахване на неоправданото блокиране на географски принцип
Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия постигнаха политическо споразумение за премахването на неоправданото блокиране на географски принцип за потребителите в интернет, което е важна част от изграждането на цифров единен пазар за...

2017-11-21 10:13:00
Положителните нагласи към ЕС надделяват над евроскептицизма в България, според социологическо проучване по поръчка на ЕК
Десет години след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, българите остават едни от най-големите еврооптимисти. Това показват резултатите от национално-представително проучване на Алфа Рисърч, проведено по поръчка на Представителството на ЕК в България, в...

 

Назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Напред
Общо страници: 182