Logo

АНКЕТА

От какъв тип информация за Европейския съюз се нуждаете?
НОВИНИ

Борба срещу кибернетични заплахи: подписано е споразумение за създаване на Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU)

2017-12-22 09:56:46

Постоянен Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU) за институциите, органите и агенциите на ЕС ще започне да действа, въз основа на подписаното вчера междуинституционално споразумение. 
Това решение е следствие от успешната работа на CERT-EU като специализирано звено през последните шест години. CERT-EU засилва защитата срещу кибератаките, които често са насочени срещу институциите, агенциите и органите на ЕС.  
Българският комисар, отговарящ за цифровата икономика и общество Мария Габриел коментира: ''Сега всички органи на ЕС могат да разчитат на постоянен работещ екип по компютърна сигурност, който да им помага да реагират ефективно на нарастващия брой съвременни кибернетични заплахи, които засягат и гражданите."  
CERT-EU работи в тясно сътрудничество с вътрешните екипи за компютърна сигурност на европейските институции и поддържа връзка с широка мрежа от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти и фирми, занимаващи се със сигурността на информационните системи във всички държави-членки, като обменя информация за заплахите и начините на справяне с тях. То също си сътрудничи активно със свои колеги в НАТО и със звеното по хибридни заплахи на Европейската служба за външна дейност (EEAS). 
Източник: Представителство на ЕКНазад