Logo

Евро

Еврото

Еврото € е парична единица на Еврозоната, включваща 17 държави от Европейския съюз.
  
Към месец януари 2011 г. Еврозоната се състои от Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Република Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Словакия, Финландия и Франция.
  
Освен това еврото се използва като официална валута в Монако, Сан Марино и Ватикана, като тези три страни имат право да издават собствени монети, въпреки че не са членове на Европейският съюз.
  
В други четири държави, Андора, Зимбабве, Косово и Черна гора, еврото е официално средство за разплащане без формални споразумения между тях и държавите от Еврозоната.
  
Еврото е една от най-младите парични единици в света, появила се официално на 1 януари 1999 г. и влязла в масова употреба на 1 януари 2002 г. То се явява наследник на друга парична единица – Екю.
  
При въвеждането на еврото е създаден специален графичен знак (€). След проведена публична анкета първоначалните десет предложения са сведени до две, от които Европейската комисия избира окончателния вариант - буквата „E“ с удвоена средна хоризонтална линия. Комисията мотивира избора си така: Вдъхновението за самия символ € идва от гръцкия епсилон (Є), което е и първата буква в думата Европа, пресечена от две успоредни линии, които означават стабилност.
  
Всички евро монети имат една обща страна и една национална. Лицевата страна е еднаква за всички държави и изобразява стойността на монетата на фона на карта. Обратната страна на монетите е специфична за всяка държава и представя изображение избрано от страната, която го издава. В повечето случаи то е национален символ или портрет на управляващия монарх. По този начин евро монетите се отличават по националност, но въпреки това са законно платежно средство във всички страни от Еврозоната, независимо в коя страна се издават.
  
Освен обичайните монети, периодично се секат и паметни монети с номинал 2 евро, в които е променен дизайна на задната страна. Някои от тях се секат във всички страни от Еврозоната, като монетата за петдесетгодишнината от подписването на Договора от Рим, а други - само в отделни страни, като гръцките монети, посветени на Олимпийските игри от 2004 година. Паметните монети са законно разплащателно средство в цяла Европа. Издавани са и колекционерски монети с различни други деноминации, но те не са предназначени за общо обращение и са законно платежно средство само в страната, където са издадени.
  
Евро банкнотите в употреба са с номинална стойност 5 евро, 10 евро, 20 евро, 50 евро, 100 евро, 200 евро и 500 евро, като в някои държави банкноти от 500 евро не се издават, но остават официално платежно средство. Те имат еднаква форма във всички страни и не се отличават с национални символи. Характерно за бакнотите е, че всяка има собствен преобладаващ цвят и е посветена на различен период от историята на европейската архитектура:  Античността (5 €),  Средновековието (10 €, 20 €), Ренесанса и Барока (50 €, 100 €), съвременната архитектура (200 €, 500 €).
На лицевата страна на банкнотите има изображения на врата или прозорец, които символизират духа на сътрудничество и отваряне на Европа към света. На обратната страна е изобразен мост - символ на връзките между хората в съюза, както и с останалия свят.