Logo

История на ЕС

История на ЕС

Европейският съюз е създаден, за да се сложи край на войните между съседи, чиято кулминация е Втората Световна война. След войната Европа е разделена на две – Западна и Източна. От 1950 г. Европейската общност за въглища и стомана започва да обединява политически и икономически европейските страни, за да се гарантира траен мир. Шестте страни основателки на ЕС са Белгия, Франция, Западна Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия. От основаването на ЕС от 6 държави до този момент 22 други страни са се присъединили към съюза:
 
Година
Държави
 
1957
 
Белгия, Франция, Западна Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия.
 
 
1973
 
Дания, Ирландия, Обединеното кралство
 
 
1981
 
 
Гърция
 
1986
 
Португалия, Испения
 
 
1990
 
 
Източна Германия се обединява със Западна Германия и става част от съюза
 
1995
 
 
Австрия, Финландия, Швеция
 
2004
 
 
Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Чехия
 
2007
 
 
България, Румъния
 
2013
 
 
Хърватия