Logo

За ЕС накратко

ЕС накратко

Какво представлява Европейският сюъз?

Единствено по рода си политическо и икономическо партньорство между 28 демократични европейси страни.

 

Какви са целите на Европейският съюз?

Мир, свобода и просперитет за неговите близо 500 милиона граждани в един по-сигурен и по-справедлив свят.

 

Какви са постигнатите резултати?

Премахване на вътрешните граници за пътуване и търговия, въвеждане на единни европейска валута ЕВРО, по-добър стандарт на живот в по-бедните региони, съвместни действия за борба с климатичните промени, безброй възможности за обучение в чужбина, .............. и още много, много други.

 

Как работи Европейският съюз?

За да се осъществи всичко това, страните от ЕС създадоха съвместни органи, които да ръководят съюза и да приемат неговите закони. Основните са:

 

Европейски парламент - представлява гражданите.

Съвет на ЕС – представлява националните правителства.

Европейска комисия – представлява общите интереси на ЕС.