Logo

Мото на Европа

Мото на Европа

“Единство в многообразието” е мотото, което представя Европа като континент с множество от различни традиции и езици, но и със споделени ценности. То бива създадено по неофициален път през 2000 г., въз основа на предложенията на ученици от цяла Европа, публикувани на специален уебсайт в Интернет. Мотото бива възприето от тогавашния председател на Европейския парламент Никол Фонтен.
След ратифицирането на Конституцията мотото ще бъде заменено с леко модифицираното “Единни в многообразието”, както е записано в текста на конституцията.