Logo

Химн на Европа

Химн на Европа

Мелодията на Европейския химн е от композираната през 1823 г. Девета симфония на Лудвиг ван Бетовен. В последната част от симфонията Бетовен съставя музика към написаната от 1785 г. от Фридрих Шилер “Ода на радостта”. Поемата изразява Шилеровата идеалистична визия за хората като братя, която Бетовен споделя.
През 1972 г. Съветът на Европа приема мелодията на “Одата на радостта” за свой химн. На известния диригент Херберт фон Караян е поръчано да композира три инструментални аранжимента: за соло пиано, за духов и за симфоничен оркестър. Изпълняван без думи на универсалния език на музиката, този химн изразява идеалите за свобода, мир и солидарност, за които се застъпва Европа.
През 1985 г. химнът е одобрен от държавните и правителствени ръководители на държавите членки. Той не замества националните химни на държавите членки, а символизира ценностите, които те споделят и тяхното единство в многообразието.

Чуй химна на Европа |