Logo

Знаме на Европа

Европейското знаме

Европейското знаме е символ не само на Европейския съюз, но и на eвропейското единство и идентичност. Дванадесетте златни звезди, наредени в кръг върху син фон, представляват хармонията и солидарността между народите на Европа. Броят на звездите не съответства на броя на държавите-членки и не се променя в зависимост от разширяванията на Европейския съюз.
Историята на знамето започва през 1955 г. По това време Европейският съюз съществува само като Европейско обединение за въглища и стомана със само шест държави членки. Няколко години по-рано обаче десет европейски държави (Белгия, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Швеция и Великобритания) основават друга организация - Съветът на Европа (СЕ), която да защитава човешките права и да подкрепя и разпространява европейската култура.  Съветът на Европа обмисля какъв символ да възприеме и след дълго обсъждане приема сегашния дизайн на европейското знаме. СЕ окуражава останалите европейски институции да възприемат същото знаме и през 1983 г. Европейският парламент откликва на призива. През 1985 г. флагът е одобрен от държавните и правителствени ръководители на държавите-членки като официална емблема на Европейския съюз, който по това време все още се нарича Европейска общност.
Всички институции на ЕСизползват флага от началото на 1986 г. Той е единствената емблема на Европейската комисия – изпълнителния орган на ЕС. Останалите институции на ЕС имат собствени емблеми, които използват заедно с европейския флаг.